Nový vianočný album

Narodený

BCC Worship je chválospevovou kapelou zboru CityChurch Bratislava. Našou víziou je uctievať nášho Boha srdcom, hudbou a životom. Veríme Bohu, ktorý je Tvorcom celého vesmíru. Veríme, že On tvorí to najlepšie a práve preto mu chceme dávať naspäť to najlepšie, čo máme skrze hudbu, ktorú robíme. Chceme, aby naše piesne boli autentickým vyjadrením nášho života s Ježišom Kristom v každý jeden deň.Túžime po tom, aby tieto piesne mohli byť zároveň povzbudením pre mnohých a preto sme vďační že sme mali možnosť nahrať už sedem albumov autorských piesní, ktoré sú svedectvami a príbehmi toho, čo zažívame s Bohom každý deň (vrátane O Tebe snívam, Jediné miesto, Nádej, Elyon).

Hudba

Naše CD si môžete objednať pomocou kontaktného formuláru nižšie alebo u nasledovných predajcov:

Kontakt